Kontakt

Magdalena Nagrodzka

tel. +48 665 150 512

Moje mocne strony

Magdalena Nagrodzka

Drodzy Państwo,

Odkąd pamiętam zawsze miałam zacięcie do nauki i byłam zafascynowana wieloma perspektywami. Kiedy studiowałam Politologię i Nauki Społeczne (dwukrotnie uzyskałam tytuł magistra - najpierw na Wydziale Współczesnych Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie) w wolnym czasie uczęszczałam na zajęcia fakultatywne należące do nauk humaistycznych. Były to między innymi fascynujące zajęcia z filozofii i socjologii, czyli nauk, których przedmiotem badań jest człowiek. Możliwość pogłębiania tych perspektyw zawsze była dla mnie inspirującym i wzbogacającym doświadczeniem. Interesowało mnie zwłaszcza to, jak skorzystać z nowych punktów widzenia, szczególnie kulturowego i duchowego. Te upodobania dotyczące natury ludzkiej w sposób naturalny doprowadziły mnie do ukończenia Psychologii ze specjalnością z Psychologii Klinicznej, dzięki której odnoszę głębię poznania człowieka.

W toku życia nieuchronnie stykałam się z wieloma sytuacjami mającymi charakter przełomowy i decydujący o moim dalszym losie. Jednak jak tylko sięgnę pamięciąnie nie bałam się próbować nowych rzeczy i zawsze czerpałam ogromną radość z dokonywania przemian na dobre. Jedną z moich najmocniejszych stron jest bowiem niezachwiane przekonanie o tym, że ciągle stajemy przed wspaniałymi szansami, po mistrzowsku przebranymi za problemy nie do rozwiązania.

Nie rzadko w wymagających warunkach zajmowałam się koordynacją wielu projektów i konstruowaniem działań prowadzących do określonych celów. Każdą ścieżkę na jaką weszłam traktowałam jako krok naprzód. Zwykle była to pożyteczna dawka wiedzy, dzięki której poznawałam w jakim kierunku zmierzać. Popełniane błędy traktowałam zaś jako część procesu uczenia się, zbieranie doświadczenia i naukę, a nieprzewidziane obciążenia psychiczne jako szansę na rozwój osobowości, bo adaptacja do trudności wymaga często dużych zmian osobowościowych i wykształcenia nowych sposobów adaptacyjnych do tych trudności.

I tak w ciągu kilkunastu lat aktywności zawodowej, najpierw jako dyplomowany pedagog zajmowałam się nauczaniem języka włoskiego na poziomie licealnym i gimnazjalnym - zdobyłam Ceryfikat CILS na Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Sienie i ukończyłam Studia Podyplomowe na Politechnice Radomskiej w zakresie uzyskania kwalifikacji do pracy nauczycielskiej. Następnie odpowiadałam za logistykę ekskluzywnej galanterii skórzanej z Włoch. Dalej jako Audytor Systemu Zarządzania Jakością wdrażałam System ISO 9001:2000. Na kolejnym etapie ścieżki zawodowej pracowałam jako Trener Wewnętrzny prowadząc szkolenia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a także nadzorowałam organizację szkoleń i koordynowałam proces przygotowań pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Kolumb szukał krótszej drogi do Indii i odkrył Amerykę!

Snując opowieść o swoim życiu i sobie samym można rozpocząć ją od różnych fragmentów,  jednak wkrótce prowadzą one do tych najważniejszych.

Jeśli chodzi o wybór Psychologii jako kierunku studiów, ważną rolę odegrały wartości poznawcze, związane z poszukiwaniem prawdy o człowieku oraz wartości etyczne, związanez poszukiwaniem i tworzeniem dobra.

Studia psychologiczne od początku dawały mi intensywne poczucie zgody ze sobą. Były trudne i męczące, ale osiągnięcie celu wynagrodziło poniesione koszty, bo była to dla mnie możliwość pozytywnej zmiany i doskonalenia się.

Zmierzając do obranego celu poznałam wielu wspaniałych ludzi, dowiedziałam się wiele o sobie i zdobyłam bardzo szerokie i niezwykle cenne doświadczenie psychologiczne pracując m.in. jako psycholog w specjalności klinicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie na Oddziale Neurologii prowadząc diagnostykę neuropsychologiczną, a także prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego - Centrum Medycznym MEDICERS.

Ponadto jako psycholog posiadam praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobyłam w Międzynarodowej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum ARGONAUT, gdzie zajmowałam się prowadzeniem badań diagnostycznych - w tym diagnozowałam potencjalne możliwości oraz wspierałam mocne strony uczniów. Oprócz tego pracowałam w jednej z najstarszych publicznych Szkół Podstawowych nr 212 na warszawskim Mokotowie oraz Szkole Podstawowej nr 66 w dzielnicy Włochy gdzie zajmowałam się diagniozą wynikającą z niedostosowania społecznego, zaniedbań środowiskowych i wychowawczych. W szkole tej prowadziłam ponadto zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera.

Będąc zainteresowana rozwijaniem swojej aktywności zawodowej pracowałam w Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa Ochota zajmując się prowadzeniem terapii indywidualnej osób dorosłych oraz terapii dla par. Pracowałam w Centrum Zdrowia i Psychoterapii oraz Klinice Multi Med pracując z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Ponadto pracowałam w Oddziale I Psychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskimw Warszawie, Centrum Psychoterapii w Oddziale XIII Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz Centrum Odwykowym Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - PETRA. Oprócz tego współpracowałam ze Stowarzyszeniem Osób Uzależnionych od Alkoholu "KROKUS" oraz Fundacją Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne.

Obecnie zajmuję się prowadzeniem terapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży prowadząc prywatny Gabinet Psychoterapii i Coachingu na warszawskiej Ochocie. Profesjonalnie zajmuję się udzielaniem pomocy psychologicznej w kryzysach emocjonalnych, zaburzeniach depresyjnych i lękowych, zaburzeniach osobowości, uzależnieniach. Prowadzę także terapię dla małżeństw i par. Do niedawna pracowałam także w Klinice Leczenia Otyłości w Szpitalu Medicover zajmując się klinicznym prowadzeniem pacjentów bariatrycznych.

W taki sposób zyskałam i nadal zyskuję niezwykle bogate doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne, którego w inny sposób nigdy bym nie zyskała. Doświadczenie to przyczyniło się do mojego rozwoju osobowości doprowadzając mnie do nowej jakości w podejściu do siebie, do innych i świata.

Jeśli chodzi o moje cechy osobowości charakteryzuje mnie ekstremalne nasilenie:

  • otwartości na doświadczenia, której składnikami są między innymi: uczucia, czyli otwartość na stany emocjonalne innych ludzi, wartości - gotowość do analizy wartości społecznych oraz wyobraźnia żywa i twórcza;

  • sumienności, której składnikami są kompetencje, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodyscyplina i rozwaga;

  • wytrwałości, dzięki czemu mogę przezwyciężać liczne przeszkody i przekonywać innych ludzi do wartości swojego dzieła.

Jestem psychologiem praktykiem, oznacza to dla mnie nieustanną edukację, dbanie o swój ciągły rozwój i doskonalenie praktycznych umiejętności. Jestem bowiem świadoma, że rozwój człowieka nie jest jednorazowym aktem. Jest to raczej długotrwały proces zachodzący przez całe życie, a od każdego życie wymaga wkładu i sam człowiek powinien odkryć, co to ma być.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu mojej kariery zawodowej znajdą Państwo na moich profilach w sewisach LinkedIn oraz GoldenLine.