Kontakt

Magdalena Nagrodzka

tel. +48 665 150 512

Misja, wizja i wartości

Pomagam i doradzam moim Klientom by wydobyli swój potencjał, mierzyli się z wyzwaniami oraz osiągali określone cele.

Prowadzę konsultacje indywidualne - terapię oraz life coaching na drodze do osobistego i zawodowego rozwoju, przyczyniając się do wzmocnienia balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz osiągania doskonałych wyników w zakresie krótko- i długoterminowych celów.

Pracuję w taki sposób, aby każdy mógł osiągnąć maksymalne wyniki. A swoją pracę odnajduję w Państwa sukcesach.


Moja wizja

Kieruję się przede wszystkim celami, jakie obierają inni, ich ukrytymi i nadrzędnymi motywami, bo wszystkie rzeczy osiągają swoją doskonałość, a stanie się prawdziwą osobą to największa doskonałość ze wszystkich.

Moje wartości

S

Satysfakcja z pracy. Zadowolenie moich Klientów daje mi poczucie bycia potrzebną. A to sprawia, że chcę być jeszcze lepszym psychologiem i coachem.

 

U

Uczciwość. Jako psycholog uznaję tylko etyczne normy funkcjonowania.

 

P

Poszanowanie dla moich Klientów i ich poglądów. Każdy człowiek ma prawo do własnych uczuć, myśli i zachowań. Szanuję tą piękną różnorodność.

 

E

Empatia. Mam w sobie wiele empatii i zrozumienia dla potrzeb moich Klientów. Potrafię przyjąć ich sposób myślenia oraz spojrzeć z ich perspektywy na rzeczywistość.

 

R

Rozwój. Mam w sobie nieustającą potrzebę rozwoju. Ja się rozwijam, a wraz ze mną moi Klienci.