Kontakt

Magdalena Nagrodzka

tel. +48 665 150 512

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci

Prowadzenie terapii dla par i małżeństw

Kiedy związek przeżywa kryzys, który zagraża jego kontynuacji, kiedy para doświadczyła dużej traumy lub straty, zmaga się z dolegliwym i przedłużającym się cierpieniem lub kiedy po prostu chce poprawić jakość wspólnego życia, możliwe jest skorzystanie z terapii dla pary. Nie trzeba formalnie być małżeństwem, nie ma też znaczenia długość stażu bycia w związku. Najważniejszym warunkiem pracy nad relacją w związku jest gotowość obojga partnerów do uczestnictwa w terapii i podjęcia wysiłku w kierunku pozytywnej zmiany. Na sesjach zazwyczaj obecni są oboje partnerzy. Pierwsze konsultacyjne sesje służą ustaleniu wspólnego celu dalszej pracy, jeśli taki cel uda się wyodrębnić. Kolejne spotkania poświęca się omawianiu problemu, ćwiczeniu umiejętności porozumiewania się, szukaniu nowych rozwiązań, negocjowaniu nowych zasad wspólnego życia itp. Nierzadko w terapii Klienci zobowiązują się do pewnego rodzaju zadań czy eksperymentowania nowych zachowań poza sesjami, co następnie jest omawiane wspólnie na sesjach. Moim obowiązkiem jest pozostać bezstronnym, tzn. nie staje po niczyjej stronie. Na sesji sprawdzam to, co sprawia parze trudność z zupełnie innej perspektywy niż moi Klienci, zachowując przy tym dużą uważność.

 
Terapia dla dziecka, nastolatka. Terapia rodzinna
Terapia rodzinna jest polecana szczególnie w sytuacjach problemów wychowawczych lub zdrowotnych dzieci i nastolatków. Ponieważ młodzi ludzie sprawiający kłopoty lub cierpiący z powodu własnych problemów (anoreksja, bulimia, depresja, ADHD, zaburzenia zachowania, schizofrenia, uzależnienia, itd.) nie są niezależni jak dorośli, najlepsze efekty w pomaganiu im samym osiąga się przy pełnym zaangażowaniu całej rodziny. Terapia rodzin pomaga zobaczyć swoją rodzinę w nowym świetle, odkryć jej słabe i mocne strony, zmienić nawyki funkcjonowania, które już nie są skuteczne. Pozwala też poznać od innej strony członków rodziny, wypracować nowe sposoby okazywania uczuć, wspierania się, rozwiązywania problemów, łagodzenia konfliktów. Jest okazją, by lepiej zrozumieć innych, by usprawnić komunikację, a także poprawić współdziałanie.
 
Dla młodych ludzi z problemem, rodzina po terapii stanie się azylem bezpieczeństwa, w którym dorośli będą dawać wyrozumiałe wsparcie i stawiać rozsądne, ale wyraźne wymagania, a dzieci i nastolatki zaufają w ich dobre intencje. Jako doświadczony psycholog dzieci i młodzieży uważam, że trudno o skuteczność w leczeniu zaburzeń osób nieletnich, zależnych od dorosłych, jeśli terapia nie zostaje wsparta terapią rodzinną. Moja praca najczęściej zaczyna się od spotkania z rodzicem bądź obydwojgiem rodziców, a następnie pracuję z dzieckiem. Na dalszym etapie pracuję ze wszystkimi członkami rodziny.

W codzinnej praktyce prowadzę:

  • konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych
  • konsultacje wychowawcze dla rodziców

Oprócz tego na codzień pracuję z młodzieżą i dziećmi. Diagnozuję problemy, wynikające głównie z zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych, takie jak:

  • trudności w uczeniu się
  • trudności komunikacyjne
  • trudności wynikające z niedostosowania społecznego
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)
  • uzależnienia (Internet, gry, narkotyki)