Kontakt

Magdalena Nagrodzka

tel. +48 665 150 512

Psychoterapia

Jestem psychologiem praktykiem - psychoterapeutką.

Moje doświadczenie zawodowe opierają się na nieustannie kontynuowanej edukacji popartej wieloma sukcesami zawodowymi wraz z moimi Pacjentami. W sposób profesjonalny pomagam innym osobom ulepszyć ich jakość życia.

Czym jest psychoterapia?
Psychoterapia jest możliwością zobaczenia czegoś w nowy sposób, nauką nowych sposobów doświadczania siebie i rzeczywistości oraz odkrywania i korzystania z tego, czym już dysponujemy. Jest możliwością odkrycia swojej wolności i odpowiedzialności za własne życie.

Mój Gabinet to bezpieczna przestrzeń, w którym możemy się przyjrzeć temu, co boli czy po prostu uwiera. Możemy o tym bólu wspólnie porozmawiać czy po prostu wypłakać, doświadczyć go w nowy dla nas sposób, zobaczyć skąd się wziął, jakie są jego złe i dobre skutki. Pomogę Ci zastanowić się co chcesz zrobić dalej, abyś mógł podjąć próby nowego dla Ciebie sposobu działania.

Kto może i powienien skorzystać z psychoterapii?
Z   terapii   może   skorzystać   każdy,   kto   czuje   taką   potrzebę. Jest ona praktykowana w leczeniu różnorakich zaburzeń takich jak:

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • depresja
 • nerwica
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)

  - zwłaszcza jeśli objawy są dotkliwe i mocno utrudniające codzienne życie.

Terapia może być także pomocna w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, takimi jak:

 • niska samoocena
 • utrata sensu życia
 • poczucie bezradności
 • doświadczanie konfliktów w rodzinie czy miejscu pracy
 • doświadczanie niepowodzeń
 • żałoba
 • oraz wiele innych problemów.

W czym pomaga psychoterapia?
Pomaga w odzyskaniu równowagi nie tylko psychicznej, ale i somatycznej, cielesnej. Dzięki  temu  jest  cennym  wsparciem  w  leczeniu  tzw. chorób psychosomatycznych,  tzn. takich, w powstaniu których istotną rolę odgrywają czynniki psychiczne. Zalicza się tu m.in. choroby układu krążenia, niektóre typy otyłości, zaburzenia snu i łaknienia, migreny, problemy ze skórą, a także alergie.

Co jest celem psychoterapii?
Jest zawsze poprawa jakości życia przejawiająca się w lepszym funkcjonowaniu w sferze emocjonalnej i społecznej, w tym efektywniejszej komunikacji z otoczeniem. Jest to droga do stawania się integralną, autonomiczną i w pełni realizującą swój potencjał osobą.  Może być także wykorzystywana w celach profilaktycznych. Co ważne, skorzystać z niej mogą również osoby, które chcą się rozwijać. Jest to przestrzeń, w której mój Klient doświadcza swojej wolności, odkrywa w sobie niedostrzegane do tej pory możliwości, bądź też zaczyna wykorzystywać coś w nowy, twórczy sposób.

Jak wygląda proces?
Przebieg procesu terapeutycznego może być bardzo różny. Głównie zależy od  od tego, co wnosi ze sobą do procesu terapii mój Klient, tj. swoją historię życia, oczekiwania, cele oraz potrzeby. Uważam, że rozmaite drogi mogą prowadzić do osiągnięcia tego samego celu. Każdy z nas podąża trochę innym szlakiem i różnych rzeczy potrzebujemy w czasie naszej wędrówki.

Z kim pracuję?
Prowadzę sesje indywidualne ceniąc osobiste zaangażowanie w procesie. Główne dla mnie wartości to: wolność, miłość, odwaga, rozwój i rzetelność. Każdemu z moich Wspaniałych Klientów życzę zawsze częstego odczuwania absolutnej satysfakcji i głębokiej radości! Odwagi do realizacji najskrytszych marzeń i powodów do bycia dumnym z siebie.